Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki

Pracownicy

1 dr hab. Artur Banaszkiewicz
2 dr Marcin Bogusławski
3 dr Janusz Ciuciura
4 dr Katarzyna de Lazari-Radek
5 dr Szymon Frankowski
6 dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ
7 dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ
8 dr Paweł Grabarczyk
9 dr Agnieszka Gralińska-Toborek
10 dr hab. Marek Grygorowicz, prof. UŁ, emeritus
11 dr Małgorzata Gwarny
12 prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
13 prof. dr hab. Elżbieta Jung
14 dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
15 dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ
16 dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk
17 dr Krzysztof Kędziora
18 prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
19 dr hab. Marek Kozłowski, prof. UŁ
20 dr hab. Justyna Kurczak, prof. UŁ, emeritus
21 dr hab. Małgorzata Kwietniewska
22 dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
23 prof. dr hab. Grzegorz Malinowski, emeritus
24 dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ
25 dr Tomasz W. Michałowski
26 dr Joanna Miksa
27 dr Dawid Misztal
28 prof. dr hab. Adam Nowaczyk, emeritus
29 dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
30 dr hab. Sławoj Olczyk, prof. UŁ, emeritus
31 dr Joanna Papiernik
32 dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ
33 prof. dr hab. Józef Piórczyński, emeritus
34 prof. dr hab. Aldona Pobojewska
35 dr Robert Podkoński
36 dr Agnieszka Rejniak-Majewska
37 dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
38 dr Dorota Rybarkiewicz
39 dr Tomasz Sieczkowski
40 prof. dr hab. Marek Styczyński
41 dr hab. Tomasz Stegliński
42 prof. dr hab. Barbara Tuchańska
43 dr Ewa Wyrębska-Dermanović
44 dr Michał Zawidzki
Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii