Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Kurs dokształcający Refleksyjne strategie edukacyjne PDF Drukuj Email

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

 REFLEKSYJNE STRATEGIE EDUKACYJNE

 

moduł 1.

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-POZNAWCZYCH

METODĄ WARSZTATOWĄ

(konteksty i techniki)

 

Instytut Filozofii organizuje kurs dokształcający:REFLEKSYJNE STRATEGIE EDUKACYJNE, moduł 1: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-POZNAWCZYCH METODĄ WARSZTATOWĄ (konteksty i techniki). Kursma charakter doskonalący.

 

Adresaci

Ofertę kierujemy do edukatorów i nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz wszystkich poziomów nauczania (w tym również do nauczycieli akademickich), chcących wzbogacić paletę swoich narzędzi pracy o metodę warsztatową, a w jej ramach prowadzenia dyskusji dialogicznej, tj. kompetencji przydatnej w kierowaniu debatami, panelami czy zebraniami, jak również w codziennej komunikacji na gruncie zawodowym.

 

Cel kursu

Chcąc sprostać wymogom czasów współczesne programy edukacyjne nastawione nie tylko na przekaz wiedzy,ale również na rozwijanie u uczniów/studentów/uczestników zajęć tzw. kompetencji miękkich. one wskazywane jako cele kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji i wymagane jako efekty wielu zajęć. Jednym z warunków koniecznych powodzenia tego przedsięwzięcia jest odpowiednie metodyczne przygotowanie nauczycieli. Nasz kurs stawia sobie za cel dostarczenie jego uczestnikom podstawowych narządzi do wypełniania tego zadania.

 

Stosowanie metody warsztatowej pracy z grupą umożliwia realizację dwóch podstawowych celów edukacji, które nie zbieżne w sposób oczywisty: indywidualizacji i uspołecznienia jednostki. Metoda ta, mówiąc najogólniej, służy do wyrabiania u uczniów umiejętności, motywacji i postaw poznawczych oraz społecznych takich jak: otwartość i komunikatywność, kreatywność, ciekawość i odwaga poznawcza, wiara w siebie, empatia, tolerancja, umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w grupie itd. Przynosi ponadto takie korzyści edukacyjne, jak na przykład: kształci wszystkich, a nie tylko bardziej uzdolnionych uczestników zajęć, uczy rozumieć otaczający świat, pomaga uwierzyć w we własne możliwości, powoduje zmniejszenie zachowań agresywnych w grupie.

 

Zakres zastosowania uzyskanych kwalifikacji

W ramach proponowanego kursu uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia i konstruowania zajęć z grupą metodą warsztatowąMetoda ta jest narzędziem edukacji permanentnej (kształcenia przez całe życie), zatem nadaje się do wykorzystania na wszystkich poziomach nauczania (przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym) i to zarówno w szkole, jak i w innych placówkach edukacyjnych czy wychowawczych (domach poprawczych, domach kultury, szkołach językowych, uniwersytetach trzeciego wieku, w ramach zajęć dokształcających itp.). Można jej używać na zajęciach każdego przedmiotu, z uczestnikami w każdym wieku i reprezentującymi różny poziom intelektualny. Uniwersalność metody warsztatowej wiąże się bowiem nie z przekazywanymi treściami, lecz z jej metodyką. Można prowadzić metodą całe jednostki zajęciowejak też stosować jej elementy w ramach lekcji prowadzonych innymi metodami.

Umiejętność prowadzenia warsztatów znajduje również zastosowanie w prowadzeniu dyskusji, kierowaniu debatami, panelami czy zebraniami, jak również w codziennej komunikacji na gruncie zawodowym.

 

Program kursu, obszar i metody kształcenia

Proponowany kurs zalicza się do obszaru nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia. Program kursu obejmuje 86 godzin: metodyka zajęć warsztatowych – 36 godzin, psycho-edukacja metody warsztatowej        – 28 godzin, strategie logiczne w wypowiedzi – 16 godzin, nowe tendencje w filozofii edukacji –  8 godzin. Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest metodą warsztatową.

 Zasad metody warsztatowej uczestnicy będą się uczyli na warsztatach z dociekań filozoficznych (opartych na programie M. Lipmana). 

 

Kadra

Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjaliści metodycy.

 

Opłaty

Uczestnictwo w zajęciach ww. kursie jest płatne: opłata wynosi 860 i winna być uiszczona przy zapisie na kurs.

 

Tryb kursu

Kursu realizowany jest w trybie zaocznym, tzn.  zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele jednego semestru.

 

Najbliższy kursu rozpocznie się w semestrze letnim 2014/2015 r.

Rekrutacja rozpoczynamy 15 stycznia, a kończymy 28 lutego 2015 r. Kwalifikacja będzie przebiegała na podstawie kolejności zgłoszeń. Do zapisu konieczne jest złożenie: odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, kwestionariusza osobowego kursu, kopii dowodu osobistego, zdjęcia oraz dowodu wpłaty za udział w tym kursie (nr konta można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii ).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać  w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-242 Łódźul. Kopcińskiego 16/18.lub przesłać elektronicznie na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Minimalna ilość uczestników konieczna do uruchomienia kursu to  23 osoby.

Świadectwo ukończenia

Warunek ukończeniakursu stanowi odbycie i zaliczenie przedmiotów przewidzianych jego planem. Absolwenci w/w kursu otrzymają  świadectwo[1] jego ukończenia.

Kierownik studiów: dr hab. prof. Aldona Pobojewska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Więcej informacji można uzyskać:

 na stronie internetowej: www.filozof.uni.lodz.pl

telefonicznie: (0-42) 635 – 61 – 35 (sekretariat Instytutu Filozofii )

mailowoAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 [1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii