Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki

Komunikaty

1 Obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2016 dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich
2 Rekrutacja na wyjazdy w roku 2017/18
3 Obowiązkowe umieszczanie prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych
4 Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2016 z dnia 10 marca 2016, w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
5 Zaktualizowana oferta przedmiotów do wyboru na r. ak. 2015/16
6 Zaproszenia i komunikaty
7 Prof. Paweł Pieniążek przełożył zajęcia Nowoczesność i kryzys kultury (0200-D0023F)
8 Uwaga studenci I roku studiów magisterskich
9 Pilna informacja dla studentów II roku filozofii I i II stopnia
10 Płatne praktyki we Francji w International office University of Burgundy
11 Festiwalowe praktyki 2014 - zaproszenia dla studentów
12 Obowiązkowe zebranie informacyjne o zajęciach do wyboru na r. ak. 2014/2015
13 Wyjazdy studentów na studia w ramach programu ERASMUS
14 Egzamin licencjacki w roku ak. 2013/14
15 Nowy termin naboru na studia Podyplomowe
16 Stypendia zagraniczne Erasmus Mundus
17 Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
18 Zapraszamy do udziału w debatach dotyczących sztuki miejskiej oraz przestrzeni/sfery publicznej
19 Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
20 Procedura złożenia teki prac na egzamin licencjacki
21 Nowy przedmiot systemowy II Korespondencje. Filozofia i sztuka nowoczesna (organizowany we współpracy z Muzeum Sztuki ms2)
22 Obowiązkowe szkolenie biblioteczne
23 Egzamin licencjacki
24 Zasady zdalnego dostępu do źródeł informacji (BUŁ)
25 Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku
26 Praktyki zawodowe - studia licencjackie
27 Wi-Fi

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii