Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Ewa Wyrębska-Dermanović PDF Drukuj Email

 
Imię i nazwisko:  Ewa Wyrębska-Dermanović

Stopień i stanowisko: doktor/adiunkt

Badania:

Filozofia praktyczna Immanuela Kanta, związki między teoretycznąa praktycznąfilozofiąImmanuela Kanta, filozofia Jürgena Habermasa, etyka normatywna, nauczanie etyki

Dla studentów:

Dyżur:

poniedziałek 10.00-11.30

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacje:

 

Życiorys naukowy:

Październik 2009 –Czerwiec 2015 WydziałFilozoficzno-Historyczny , studia doktoranckie nauk humanistycznych, tytułrozprawy doktorskiej: Projekt uniwersalnego stanu prawnego w Kantowskiej filozofii prawa

Październik 2006 –Czerwiec 2009, WydziałFilozoficzno –Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, studia magisterskie z filozofii, tytułpracy magisterskiej: Idea metafizyki a nauka moralności w filozofii Immanuela Kanta

Październik 2005 –Sierpień2006Technische Universität Kaiserslautern, (Niemcy) Sokrates/Erasmus

Październik 2003 –Czerwiec 2008, WydziałStudiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, jednolite studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalnośćniemcoznawstwo, tytułpracy magisterskiej: "Do wiecznego pokoju" Immanuela Kanta jako pismo filozoficzne w perspektywie współczesnych nauki politycznych

 

Stypendia/staże naukowe:

sierpień2012 - luty 2013 Fulbright Junior Advanced Research Award - pobyt naukowy na Brown University, Providence RI, USA

kwiecień2011 - wrzesień2011 KAAD Osteuropaprogramm - pobyt naukowy na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Niemcy

 

 

Publikacje (wybrane):

 

1. Prace oryginalne:

 

Rechtssubjekt und Rechtsbegriff bei Kant, w: Rechtsstaatlichkeit. Kant, Andrzej M. Kaniowski, Ewa Wyrębska, Tomasz Michałowski (red.), Wydawnictwo 2012, ss. 87-93

 

Nowoczesne społeczeństwo wobec światopoglądowego pluralizmu. Rola religii w społeczeństwie według koncepcji Jürgena Habermasa, w:„Etyka” 46/2013, ss.35-49

 

Idea metafizyki w filozofii Immanuela Kanta,w: ”ICF Diametros", Nr 23, Marzec 2010, ss.162-181

 

Filozofia polityki w myśli Kanta, w: „Edukacja filozoficzna”, Nr 47, Warszawa 2009, ss. 187-206.

 

Etyka w życiu publicznym w kontekście filozofii politycznej Immanuela Kanta. Kilka słów refleksji nad zgodnością polityki i moralności, w: Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska (red.) Wolność i władza w życiu publicznym, Kraków 2008, ss. 81-90.

 

2. Prace przeglądowe:

 

W obronie godności (Recenzja: Gerold Prauss, Moral und Recht im Staat nach Kant und Hegel), w: “Etyka”, Nr 43, Warszawa 2010, ss. 161-167

 

 

3.Tłumaczenia:

 

Tłumaczenie artykułu Reinharda Brandta Brandta Kants ewiger Friede als Natur- und Vernunftzweck do tomu pokonferencyjnego Andrzej M. Kaniowski, Tomasz Michałowski, Ewa Wyrębska-Dermanović (red.), Aktualność Kantowskiej filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś 2014

 

Tłumaczenie artykułu Bernda Ludwiga Politik als „ausübende RechtslehreDie Kantische Grundlegung einer Theorie rechtsstaatlicher Demokratie do tomu pokonferencyjnego Andrzej M. Kaniowski, Tomasz Michałowski, Ewa Wyrębska-Dermanović (red.), Aktualność Kantowskiej filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś 2014

 

 

4. Redakcja monografii:

 

Rechtsstaatlichkeit. Kant redakcja monografii poseminaryjnej (recenzowanej) w języku niemieckim (wraz z Andrzejem M. Kaniowskim i Tomaszem Michałowskim), Wydawnictwo 2012

 

Doświadczenie a intersubiektywność, redakcja monografii pokonferencyjnej, (wraz z Katarzyną Dąbrowską, Błażejem Olżewskim, Michałem Rupniewskim i Michałem Zawidzkim), Łódzka Biblioteka Filozoficzna, Księży Młyn 2009

 

 

Konferencje, seminaria i wykłady publiczne (wybrane):

 

2015

Z referatem:

19-23.07.2015 r. "Rechtsstaatlichkeit. Hegel" Europa-Universität Viadrina, seminarium letnie organizowane przez Katedrę Etyki , przy współpracy z EUV i UW, tytuł referatu: Die Rolle von Solidaritaet in der EU nach Habermas (język niemiecki)

 

4-6.06.2015 r. Konferencja międzynarodowa Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego, Erfurt, tytuł referatu: Kants postulierte Weltordnung im Lichte des (post)modernen Relativismus. Was können wir noch von Kant lernen? (język niemiecki)

 

15-17.05.2015 r. Konferencja międzynarodowa “Trans-Late – Über-SetzenTra-Duire”, Language Diversity and Intercultural Hermeneutics/Sprachdiversitat und interkulturelle Hermeneutik/La diversite des languages et l‘herm.neutique interculturelle, Bonn, współprowadzenie warsztatu (wraz z Prof. dr. hab. Andrzejem M. Kaniowskim): Ethikunterricht in Europa ein transkulturelles oder ein interkulturelles Übersetzen? (język niemiecki i angielski)

 

2013

Z referatem:

4-11.08.2013 r. World Congress of Philosophy 2013, Ateny, tytułreferatu: Teaching Philosophy in Modern Liberal Democracy (język angielski)

 

Bez referatu:

14-17.02.2013 r. Fulbright Enrichment Seminar 2013

 

18-24.07.2013 r. "Rechtsstaatlichkeit. Hegel" Europa-Universität Viadrina, seminarium letnie organizowane przez Katedrę Etyki UŁ, przy współpracy z EUV i UW, współorganizacja

 

2012

Z referatem:

22-24.02.2012 r. "Zweck und Zweckmässigkeit,  Technische Universität Berlin, tytułreferatu: Frieden als Naturzweck bei Kant (język niemiecki)

 

28-30.03.2012 r Bonn-Göttingen-St. Andrews Kolloquium, Universität Bonn, tytułreferatu:Habermas über Religion in der Öffentlichkeit (język niemiecki)

 

21.06. 2012 r. Oberseminar Prof. Bernda Ludwiga, referatpt Allgemeiner Rechtszustand als Weltrepublik?Ein Versuch über das Kantische System des öffentlichen Rechts (referat wygłoszony ponownie, język niemiecki)

 

5-8.07.2012 r.Wege zur Freiheit? Offene Fragen der Kantischen Rechts- und politischen PhilosophieUniversität Göttingen, tytułreferatu: Rechtssubjekt und Rechtsbegriff bei Kant (język niemiecki)

 

 

9-13.07.2012 r. Rechtsstaatlichkeit. Kant, Europa-Universität Viadrina, seminarium letnie organizowane przez KatedręEtyki UŁ, przy współpracy z EUV i UW, współorganizacja i wystąpienie, tytułreferatu:Rechtssubjekt und Rechtsbegriff bei Kant (referat wygłoszony ponownie, język niemiecki)

 

 

Bez referatu:16-19.05.2012 r. „Objektivität und Geltung von Normen, zjazd Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego, Uniwersytet Rzeszowski

 

2011

Z referatem:

Oberseminar prof. Christopha Horna na Uniwersytecie w Bonn, referat pt "Allgemeiner Rechtszustand als Weltrepublik? Ein Versuch über das Kantische System des öffentlichen Rechts" (język niemiecki)

 

Bez referatu:

 

Katholische Akademie Rabanus Maurus we Frankfurcie nad Menem, przy współpracy z Kant-Forschungstelle Uniwersytetu w Mainz, konferencja Chancen und Grenzen der Kantischen Rechtsphilosophie

 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Deutsch-Polnisches Kant-Kolloquium

 

International Summer Seminar w Vama Veche w Rumunii Searching for a decent international society na zaproszenie The Luxembourg Institute for European and International Studies

 

2010

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, VIII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, wystąpienie „Czym jest publiczne użycie rozumu? Refleksja nad warunkami komunikacji w wymiarze publicznym”

 

Uniwersytet Gdański, Konferencja „Dlaczego cokolwiek powinienem? Pytanie o źródła normatywności etyki, wystąpienie Mundus intelligibilis czy fakt rozumu? Immanuela Kanta dwie drogi uzasadnienia normatywności

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 8 Kongres Societas Humboldtiana Polonorum,

Sesja Młodych Badaczy, prezentacja posteru Immanuel Kants International State of Law(język angielski)

 

Uniwersytet Jagielloński, Konferencja  Dlaczego pomagaćobcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej, wystąpienie Pojęcie równości w Kantowskiej koncepcji republikanizmu

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Konferencja Wiele twarzy republikanizmu dziedzictwo tradycji i wyzwania współczesności, wystąpienie Pojęcie wolności w republikanizmie Immanuela Kanta a jej ujęcie neorepublikańskie u Philippa Pettita

 

2009

Współorganizowanie konferencji "Aktualność Kantowskiej filozofii państwa i prawa", Katedra Etyki UŁ

 

Uniwersytet Jagielloński, V Zlot Filozoficzny wystąpienie „Czy imperatyw kategoryczny jest pusty? Apologia nauki moralności I. Kanta

 

Uniwersytet Jagielloński, Konferencja „Państwo emancypacyjne/opresywne” – wystąpienie „Czyj głos sięliczy? Rawls i Habermas o roli religii w państwie liberalno-demokratycznym

 
Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii