Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Rejniak-Majewska PDF Drukuj Email

dr Agnieszka Rejniak-Majewska

Katedra Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.       

 

 

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

1996-2000 – studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku historia sztuki (program ITS poszerzony o zajęcia z zakresu filozofii i kulturoznawstwa). Praca magisterska na temat: Problem ironii w plastyce XX w.

2000-2004 – studia doktoranckie w Katedrze Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego

Obrona pracy doktorskiej: Problem racjonalności sztuki w praktyce artystycznej          i dyskursie teoretycznym późnego modernizmu i postmodernizmu, napisanej              pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Sztabińskiego        [praca wyróżniona               w konkursie Instytutu Kultury na najlepszą rozprawę doktorską w 2005 r. – II miejsce].

 

PRACA ZAWODOWA:

od 2004 adiunkt w Katedrze Estetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

 

SPECJALIZACJA:

• estetyka i teoria sztuki

• historia sztuki

• filozofia kultury

 

Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych (wybór):

Estetyka niemiecka od Kanta do Schopenhauera

Doświadczenie estetyczne – natura – sztuka. Kantowska „Krytyka władzy sądzenia” i jej współczesne interpretacje

• Sztuka-filozofia-krytyka. Estetyczne dylematy nowoczesności

• Współczesne teorie obrazu

• Ontologia, fenomenologia i estetyka fotografii

• Metodologia historii sztuki

• Dzieje myśli o sztuce – XVIII-XX w.

• Historia sztuki nowoczesnej polskiej i powszechnej

• Amerykańska sztuka i krytyka XX wieku

Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki [we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi w r. 2010/11]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

• Nowoczesne i ponowoczesne koncepcje podmiotowości i doświadczenia

• Modernizm artystyczny i doświadczenie nowoczesności – rekonfiguracje aisthesis

• Sztuka a sfera publiczna – polityczność/autonomia sztuki

• Dzieje krytyki artystycznej, tradycje formalizmu

 

 

PUBLIKACJE:

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 

• Nowoczesność i „upadek doświadczenia” według Waltera Benjamina, „Kultura Współczesna” nr 3//4, 2002, s. 17-31

 

•  Ta “mała osóbka” czy “straszliwy duch”? O ironii w sztukach plastycznych, [w:] Powaga ironii, red. A. Doda, Poznań 2002, s. 279-288

 

„Nadać porządek ruchowi”. O koncepcji obrazu Paula Klee, „Parergon” nr 2, 2002/03, s. 8-15

 

Dwie redefinicje formalizmu: Michael Fried i Rosalind Krauss, „Dyskurs” nr 1, 2003-04, s. 164-182

 

Późny modernizm i postmodernizm: pytanie o racjonalność sztuki, „Kultura Współczesna” nr 1, 2004, s. 102-125

 

Pojęcie modernizmu i koncepcja smaku estetycznego w krytyce Clementa Greenberga, „Kultura Współczesna” nr 2, 2005, s. 141-181

 

Dzieło utopijne, historia odczarowana? O ‘Nieznanym arcydziele’ Hansa Beltinga, [w:] „Teksty Drugie” nr 6 (96), 2005, s. 177-191

 

Gra przemieszczonego: „The Play of the Unmentionable” Josepha Kosutha, [w:] Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Katowice 2006, s. 172-181

 

Doświadczenie obramowane. „Teatralność” i „pochłonięcie” w krytyce Michaela Frieda, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006, s. 389-410

 

Przestrzeń, ciało i znaczenie w sztuce minimalistycznej, “Przegląd Filozoficzny” vol. 15, nr 3(59), 2006, s. 169-185

 

Estetyczna złożoność i powrót znaczenia – przeciw modernistycznym ideałom przejrzystości i ładu, „Dyskurs” nr 4, 2006, s. 212-228

 

Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji,„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” nr 18, 2006, s. 19-38

 

Myślenie estetyczne a „postformalistyczna historia sztuki”. Wydziedziczenie estetycznej władzy sądzenia? [w:] Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007, s. 695-710

 

The (Post)modern Politics of Ornament: Kracauer, Berkeley and Sherrie Levine„Art Inquiry” vol. IX (XVIII), Łódź 2007,  s. 67-88 /współautorstwo z Tomaszem Majewskim/, s. 67-87

 

Światła wielkiego miasta. Estetyka komercji, nowoczesny witalizm i ponowoczesna tęsknota, [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. Tomasz Majewski, WAiP, Warszawa 2008, s. 418-427

 

Ciężar doświadczenia i próżnia przestrzeni miejskiej. Wokół ‘Tilted Arc’ Richarda Serry, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1(4), 2008, s. 120-132

 

Aesthetic Illusions of Freedom?“Aesthetic Ideology” and a Praise of Aesthetic Appearance,  “Art Inquiry” vol. XI, 2009,  s.71-90

 

Obrazjako sytuacja. Tragizm, podmiotowość i malarstwo według Barnetta Newmana, „Teksty Drugie”, nr 5, 2009, s. 163-184 

 

Między konstrukcją a recyclingiem. O projektach typograficznych Kurta Schwittersa, „Kultura Współczesna” nr 3(65), 2010, s. 164-178

 

„Puste miejsce po kulturowych mandarynach”. Krytyka sztuki i język teorii, „Kultura Współczesna” nr 4 (66), 2010, s. 30-44

 

Construction of subjectivity in Theodor W. Adorno’s aesthetic theory – criticality, reflection, mimesis, “Art Inquiry”vol. XIII (XXII), 2011, s. 35-52

 

• „Kondycja postmedialna” i wynajdywanie medium według Rosalind Krauss, [w:] Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, Łódź 2011, s. 42-52

 

• „Niesubordynacja faktów materialnych”: informe Bataille’a – praktyka wizualna, estetyka, krytyka, w: Konteksty sztuki – konteksty estetyki, t.1: Perspektywy estetyki, red. K. Wilkoszewska, A. Zeidler-Janiszewska, Officyna, Łódź 2011, s. 135-151

 

Historia oka według Strzemińskiego, w: Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, red. J. Lubiak, Muzeum Sztuki i Łodzi, Łódź, 2012, s. 247-272.

 

 

Recenzje książek:

•  Po-widoki i po… (rec. książki Leszka Brogowskiego, Po-widoki i po… Unizm i ‘Teoria widzenia’ Władysława Strzemińskiego, Gdańsk 2000), „Art Inquiry” nr 6, 2004, s. 280-286.

 

 Między historią sztuki a filozofią obrazu (rec. książki Andrzeja Leśniaka Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010), „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (8), 2010, s. 158-164.   

 

 

Ważniejsze recenzje z wystaw i wydarzeń kulturalnych:

•  “Pain: Passion, Compassion, Sensibility’. Human Affairs in a Museum Frame,“Art Inquiry. Recherches sur les Arts”, vol. VII (XVI), 2005, s. 241-260

 

•  Nowoczesność i tożsamość (o wystawie “Polak, Żyd, Artysta. Tożsamość i awangarda” w Muzeum Sztuki w Łodzi), „Obieg”, 6 stycznia 2010 (wydanie internetowe)

 

•  Sztuka, kultura, zmiana – o kongresowej ekonomii zmian, „Kultura Współczesna”, nr 5 (70), 2011 [numer specjalny poświęcony Europejskiemu Kongresowi Kultury we Wrocławiu], s. 41-48

 

•  Eyes Looking for a Head to Inhabit, “Artmargins. Central & East European Visual Culture”, December 23, 2011 (wydanie internetowe)

 

                                                 

Przekłady

- książki:

•  Martin Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, Universitas, Kraków 2008, ss. 610

 

•  Anne Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, (współtłumaczenie z Michałem Pabisiem-Orzeszyną).

 

 

- teksty pomniejsze:

•  Michel Foucault, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie” nr 6, 2005, s. 117-125

 

•  Rosalind Krauss, Fotograficzne współrzędne surrealizmu, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1, 2006, s. 100-117

 

• Dominick La Capra, Pisanie historii, pisanie traumy, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź, Officyna, 2009, s. 499-528

 

•  Andreas Huyssen, O myszach i mimesis. Czytając Spiegelmana z Adornem, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Wyd. Officyna, Łódź, 2011, wydanie II zmienione, s. 525-538

 

• Michael Finch, Kompozycja syntetyczna nr 1: kilka możliwych konstelacji, [w:] Czytelność obrazu, red. P. Polit (w druku)

 

• Michael Weingrad, Instytut Badań Społecznych i Kolegium Socjologii, (w druku)

 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii