Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Łódź akademicka PDF Drukuj Email
Informacje o Łodzi akademickiej

 1. ŁÓDŹ

Łódź jest drugą pod względem wielkości metropolią w Polsce, liczącą prawie milion mieszkańców. Miasto leży w odległości 135 km od Warszawy (półtorej godziny jazdy pociągiem), niemalże w samym centrum kraju. Krótka lecz niezwykła historia Łodzi jest ściśle związana z rozwojem przemysłu włókienniczego – nawet dziś najbardziej charakterystyczne dla miasta widoki stanowią XIX-wieczne fabryki w stylu neogotyckim oraz dobrze zachowane wystawne wille i pałace, należące niegdyś do właścicieli fabryk, a dziś przekształcone w muzea bądź siedziby licznych instytucji kulturalnych i naukowych.

 Nim dokonała się rewolucja przemysłowa, Łódż była niewielką, otoczoną lasami osadą. Dzięki sprzyjającemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących na wschód, w niespełna kilka dziesiącioleci miejsce to stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Ściągali tu inwestorzy z Niemiec, Austrii i Rosji oraz tysiące okolicznych chłopów poszukujących zatrudnienia. Ów okres zdumiewającego rozwoju Łodzi posłużył Andrzejowi Wajdzie jako temat do znanego filmu 'Ziemia obiecana'. Przez wiele lat miasto było prawdziwym tyglem, w którym mieszały się różne narodowości, szczególnie Polacy, Żydzi i Niemcy, choć nie brakło też Rosjan i Czechów. Świadectwem tej wielokulturowej mozaiki są dzisiejsze ulice Łodzi, jej architektura i jej cmentarze.

 Łódź jest nie tylko ważnym centrum przemysłowym, to również miasto kultury, określane mianem stolicy filmu polskiego. Wybitni polscy reżyserzy filmowi: Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Andrzej Wajda są absolwentami Łódzkiej Szkoły Filmowej. Łódzkie Muzeum Sztuki może poszczycić się największą w Europie środkowej kolekcją sztuki współczesnej, poświęconą w szczególności tradycji konstruktywizmu. Pierwsze nabytki pojawiły się w latach 20-tych naszego wieku, dzięki współpracy międzynarodowych grup artystycznych, łączących Polaków, Rosjan, Niemców oraz Francuzów. Poza pracami artystów polskich, jak Władysław Strzemiń ski, Katarzyna Kobro, czy Henryk Stażewski, w kolekcji reprezentowani sa również Jean Arp, Joseph Beuys (ofiarował Muzeum znaczną część swych szkiców), Marc Chagall, Christo, Max Ernst, Fernand Leger i wielu innych. Również Muzeum Archeologii i Etnografii, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Kinematografii posiadają niezwykle interesujące zbiory. Najbardziej prestiżową imprezą wystawienniczą z siedzibą w Łodzi jest Międzynarodowe Triennale Tkaniny.

 Miłośnicy teatru mają do wyboru przedstawienia siedmiu łódzkich placówek, w tym dwóch teatrów lalkowych. Orkiestra Filharmoniczna im. Artura Rubinsteina koncertuje zwykle raz w tygodniu. Warto też odwiedzić łódzki Teatr Wielki, gdzie prezentowane są spektakle operowe i baletowe.

 Mimo iż Łódź jest miastem przemysłowym, znajdują się tu największe obszary zieleni miejskiej w Polsce. Najrozleglejszym parkiem łódzkim są Łagiewniki, na terenie których stoją dwie drewniane kapliczki i barokowy klasztor wart obejrzenia. Również pozostałe parki zapraszają do swoich zakątków, w których można odpocząć od gwaru miasta.

 Od roku 1945 Łódź stanowi ważny ośrodek akademicki, skupiający siedem instytucji akademickich: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Teatralną i Telewizyjną.

 2. UNIWERSYTET ŁÓDZKI

 Uniwersytet Łódzki, założony 24 maja 1945 roku, jest największą instytucją szkolnictwa wyższego w Łodzi. Założyciele uniwersytetu, będący jednocześnie jego pierwszymi nauczycielami akademickimi, przybyli do Łodzi z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z dawnych uniwersytetów polskich we Lwowie i Wilnie. W roku 1958 na uniwersytecie powstało Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W latach 1961, 1991 i 1994 powstawały kolejno wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Pedagogiczny oraz Wydział Zarządzania. W 1994 roku kilka mniejszych placówek połączyło się w Instytut Studiów Międzynarodowych.

 Uniwersytet Łódzki jest finansowaną przez państwo, lecz w dużej mierze autonomiczną instytucją naukowo-dydaktyczną. Oferuje przede wszystkim pięcioletnie studia magisterskie: stacjonarne, zaoczne, a na niektórych kierunkach także wieczorowe. Istnieje też możliwość odbycia trzyletnich studiów licencjackich, studiów podyplomowych i doktoranckich. Studia obejmują nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze, matematykę i informatykę, prawo, administrację i zarządzanie przedsiębiorstw oraz pedagogikę. Aktualnie w skład Uniwersytetu wchodzą następujące wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny; Filologiczny; Filozoficzno-Historyczny; Nauk o Wychowaniu; Fizyki i Chemii; Biologii i Ochrony Środowiska; Nauk Geograficznych; Matematyki; Prawa i Administracji; Zarządzania; Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. .

 Do placówek uniwersyteckich zaliczają się także kolegia nauczycielskie. Podstawowe jednostki strukturalne Uniwersytetu – katedry i wydziały – prowadzą badania w obszarach różnych dziedzin nauki. Dziesięć priorytetowych obszarów badawczych to stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, języki obce, zarządzanie, ekonometria, ochrona środowiska, biologia molekularna, analiza matematyczna, elektrochemia oraz fizyka jądrowa. Wśród placówek wspierających pracę uczelni warto wymienić Centrum Informatyczne, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Muzeum Przyrodnicze, a także stacje badawcze. Uniwersytet posiada też nowoczesny Ośrodek Konferencyjny (oferujący 5 sal konferencyjnych oraz miejsca hotelowe dla 190 gości), 11 domów akademickich (na ok.4 500 miejsc), 4 stołówki, poliklinikę oraz uczelnianą rozgłośnię radiową.

 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii