Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej PDF Drukuj Email

 

Sesja naukowa poświęcona 90. rocznicy urodzin

Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej

piątek, 13 maja 2011, godzina 9.30

program

 

9:30 – Oficjalne otwarcie Sesji

9:45 – 10:00 – Wprowadzenie – dr Ewa Nowicka-Włodarczyk

10:00-10:15 - oraz prof. dr hab. Ryszard Kleszcz („Ija Lazari Pawłowska. Spotkania - rozmowy - oddziaływanie").

10:15. – ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, "Profesor Ija Lazari-Pawłowska wobec ludzkiej biedy”

10:45 – dr Małgorzata Olech, „Ija Lazari-Pawłowska o sumieniu”

11:15 –11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – prof. dr hab. Jacek Hołówka, „Odpowiedzialność za przyszłe błędy”

12.00 – prof. dr hab. Wiesław Wójcik, "I. Lazari-Pawłowska a zagadnienie etyki uniwersalnej"

12:30 – prof. dr hab. Grzegorz Grzybek, „Zakres i status etyki zawodowej w ujęciu Iji Lazari-Pawłowskiej".

13:00 – prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, "Nauczyciel akademicki: neutralność czy aksjologiczne zaangażowanie?"

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 14:45 – prof. dr hab. Andrzej Piotrowski („Profesor Ija Lazari-Pawłowska – lekcja dyscypliny metodologicznej i aksjologicznej”)

14:45 – dr Marek Rembierz, "Oblicza i dylematy tolerancji. Zagadnienie tolerancji w relacjach międzyludzkich i pracy naukowo-dydaktycznej w ujęciu I. Lazari-Pawłowskiej"

15:15 – Patrycja Wdowiak, „Problem tolerancji w filozofii Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej”

15:45 – Wspomnienia i refleksje. Do aktywnego udziału w tej części sesji zapraszamy tych wszystkich, dla których prof. Ija Lazari-Pawłowska była kimś więcej niż jedną z osób prowadzących zajęcia „na filozofii”. Ciekawi nas to, jaki trwały ślad zostawiła po sobie Profesor jako wykładowca, jako nauczyciel akademicki, jako człowiek; co z kontaktów z Nią uznajemy – po latach – za najistotniejsze; czegośmy się od Niej nauczyli; jak Ją pamiętamy. Refleksją nad znaczeniem tego kontaktu podzielą się m.in.: prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UŁ, prof. nadzw. dr hab. Andrzej M. Kaniowski.

 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii