Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Konferencja "Bóg Wschodu i Zachodu Perspektywa antropologiczna" PDF Drukuj Email

[english version]


Katedra Historii Filozofii uł
 
 
 
zaprasza do udziału
 
w Międzynarodowej Konferencji naukowej:
 
 
Bóg Wschodu i Zachodu
Perspektywa antropologiczna
 
  
Łódź, 6–7 maja 2011 roku
 

Konferencja ma na celu wielostronną dyskusję nad problemem wzajemnych relacji między obrazem Boga w kulturze, sztuce i filozofii zarówno Wschodu, jak i Zachodu, a filozofią człowieka. Do udziału zapraszamy wszystkich, którym bliskie są kwestie antropologiczne, widziane w powiązaniu ze wschodnimi i zachodnimi koncepcjami Boga. Terminu „Wschód” używamy w najszerszym ze znaczeń. Zależy nam na znalezieniu tego, co wspólne i uniwersalne oraz na ukazaniu istotnych różnic. Pragniemy jak najszerszej konfrontacji wschodniej i zachodniej wizji Boga postrzeganej z perspektywy pytania o kondycję człowieka.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest próbą dialogu przedstawicieli nauk humanistycznych – filozofii, kulturoznawstwa, socjologii, literaturoznawstwa, religioznawstwa oraz osób związanych ze sztuką. W charakterze słuchaczy będzie nam miło gościć również studentów (wstęp wolny), zainteresowanych poszerzeniem swych horyzontów w zakresie poruszanej tematyki.

 

 

Językami konferencjipolski, rosyjski i angielski.

 

ü      Owocem konferencji będzie recenzowana publikacja, stanowiąca drugi tom serii Bóg – człowiek – świat wartości, na którą złożą się wybrane wystąpienia oraz artykuły. Wymogi do publikacji otrzymają ci uczestnicy, których referaty zostaną wybrane do druku. Na artykuły czekamy do 30 maja 2011 r.

 

ü      Zakwalifikowanie do wystąpienia w konferencji następuje na podstawie tematu i streszczenia – do 300 słów (w języku polskim bądź angielskim) nadesłanego do 31 grudnia 2010 roku na adres:

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Odpowiedź zostanie wysłana pocztą elektroniczną do dnia 20 lutego 2011 roku.

 

ü      Opłatę konferencyjną w wysokości 300 złotych, należy kierować na następujący numer rachunku bankowego Uniwersytetu Łódzkiego:


43 1240 3028 1111 0010 2943 0975

 

W obrocie zagranicznym:


IBAN: PL 43 1240 3028 1111 0010 2943 0975

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 

Pieniądze należy wpłacać w okresie od 1 do 15 kwietnia 2011 roku. W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja – Bóg Wschodu i Zachodu.

 

ü      Nocleg organizator może zapewnić na zasadzie pełnej odpłatności wniesionej przez uczestnika na konto Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Pokój 1-osobowy: 120-140 zł (w cenie śniadanie);

Pokój 2-osobowy: 180-210 zł (w cenie śniadanie)

 

W budynku, gdzie organizowana jest konferencja znajduje się też restauracja.

 

ü      Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do 30.04.2011 roku

pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Filozofii – Katedra Historii Filozofii UŁ

ul. Kopcińskiego 16/18

 90-232 Łódź

z dopiskiem:

Katedra Historii Filozofii – konferencja.

 

pocztą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Department of History of Philosophy

University of Lodzinvites to take part in

 

the international scientific conference:

 

 

God of the East and of the West.
Anthropological perspective.

 

Lodz, May 6–7, 2011

  

The Conference aims at a multilateral discussion the issue of which will be reciprocal relation between the vision of God in culture, art and philosophy of both, the East and the West, and philosophy of man. All to whom anthropological questions viewed in correlation with eastern and western conceptions of God may concern, will be welcomed. We think of „the East” in the broadest sense of the term and are particularly interested in finding of what is common and universal as well as in presenting substantial differences. We expect the widest confrontation of the eastern and western ideas of God perceived from the perspective of an inquiry after the condition of a man.

The Conference is of interdisciplinary nature and has a dialog of humanities – philosophy, cultural studies, art, sociology, literary studies, studies of religion - representatives in its view. We will be glad to have as an audience students who are interested in broadening their minds in the field of the subject matter (free entrance).

  

Conference languages: Polish, Russian and English.

 

ü      The Conference fruit will be a reviewed publication, the second volume of the serials Bóg – człowiek – świat wartości, consisted of selected articles. The authors of selected papers - for which we are waiting by May 30, 2011 - will be sent publication requirements after the Conference.

 

ü      Submission: Please submit brief abstracts of papers (up to 300 words in Polish or English) to:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Submission deadline is December 31, 2011.

Notice of acceptance will be sent via email by February 20, 2011.

 

ü      Registration fee: 300 PLN is to be transferred between April 1 and April 15 to the following University of Lodz account:

 

 

43 1240 3028 1111 0010 2943 0975

 

International payment transactions:

 

IBAN: PL 43 1240 3028 1111 0010 2943 0975

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 

Payment title: Konferencja – Bóg Wschodu i Zachodu.

 

Accommodation: The University of Lodz Training and Conference Centre at 16/18 Kopcinski Street can provide accommodation for the additional price:

 

Single room: 120-140 PLN (breakfast included);

Twin room: 180-210 PLN (breakfast included)

 

In the building where the conference takes place there is also a restaurant.

 

ü      Fulfilled Registration Form with the confirmation of payment please send by April 30, 2011 to:

 

Instytut Filozofii – Katedra Historii Filozofii UŁ

ul. Kopcińskiego 16/18

 90-232 Łódź

with an annotation:

Katedra Historii Filozofii – konferencja.

 

▪ or via email:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii