Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Koncepcje Boga a świat wartości". PDF Drukuj Email
W dniach 19-20 marca 2010r. w Instytucie Filozofii UŁ miała miejsce zorganizowana przez Katedrę Historii Filozofii pierwsza konferencja z cyklu poświęconego filozofii Boga
 - Koncepcje Boga a świat wartości
  
PIĄTEK 19 MARCA
SESJA I: KONCEPCJE BOGA A ŚWIAT WARTOŚCI
Moderator  –  prof. dr hab. Józef Piórczyński
Prof. dr hab. Marek Kozłowski, UŁ: Bóg wartości a wartość Bogów
Ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz, KUL: Bóg nadziei a zło w świecie. Refleksja teologa
SESJA II: ŚREDNIOWIECZE
Moderator – prof. dr hab. Marek Gensler
Prof. dr hab. Józef Piórczyński, UŁ: Jaki Bóg? O metafizyce Mistrza Eckharta
Mgr Magdalena Otlewska, UWr: Bóg i Cnoty w myśli etycznej Hildegardy z Bingen
Mgr Bogna Kosmulska, UW: Ujęcie hipostazy w myśli Maksyma Wyznawcy
Mgr Damian Kokoć, UAM: Miłość jako relacja do Boga i ludzi w mistycznej doktrynie Ibn’Arabiego
SESJA III: LITERATURA
Moderator  –  dr Małgorzata Gwarny
Mgr Anna Kronenberg, UŁ: Jestem świętą gliną/Jestem wszystkim, co stworzone/Jestem tobą – Doświadczenia numinotyczne i hierofaniczne w poetykach Urszuli Kozioł, Ewy Filipczuk, Teresy Podembskiej-Abt
Mgr Kinga A. Piotrowiak, IBL PAN: Imre Kertész i jego koncepcja Boga po Auschwitz  
Mgr Zuzanna Ossowska, UW: Aby moja droga wiodła w nieskończoność, a mój cel był nieznany - poszukiwanie Absolutu w twórczości Lagerkvista
SESJA IV: WSPÓŁCZESNOŚĆ 1
 Moderator  –  prof. dr hab. Marek Kozłowski
Prof. dr hab. Paweł Pieniążek, UŁ: Bóg, wolność, historia. Od Kierkegaarda do Bataille’a
Dr Tomasz M. Korczyński, UKSW: Obraz Boga w filozofii marksizmu
Dr Witold Płotka, UG: Dlaczego fenomenolog redukuje Boga? Bóg i absolut, a koncepcja redukcji w filozofii Husserla i Finka
SOBOTA 20 MARCA
SESJA V:     FILOZOFIA NOWOŻYTNA
Moderator – prof. dr hab. Marek Grygorowicz
Prof. dr hab. Ryszard Panasiuk: Wszechświat Newtona i Stwórca. Wczesnego Kanta ujęcie problematyki religijnej
Dr Piotr Michalski: Apologia Boga jako Opatrzności a poznawcza wartość matematycznego przyrodoznawstwa
 
SESJA VI: OD FILOZOFII NOWOŻYTNEJ DO MYŚLI WSPÓŁCZESNEJ
Moderator  – dr Iwona M. Perkowska
Ks. prof. dr hab. Joachim Piecuch, UO: Dowiedziony czy doświadczony? Otwarte pytanie o Boga filozofów
Prof. dr hab. Marek Grygorowicz, UŁ: Problem inicjacji filozoficznej w «Rozprawie o metodzie» Kartezjusza
Dr Małgorzata Gwarny, UŁ: Semel iussit, semper paret. O Bogu i wolności w teodycei Leibniza
Dr Łukasz Nysler, UWr: Richarda Swinburne’a próba teodycei
SESJA VII: WSPÓŁCZESNOŚĆ 2
Moderator – prof. dr hab. Paweł Pieniążek
Mgr Magdalena Kozak, UPJP2: Relacja religijna a relacja etyczna w filozofii E. Levinasa
Dr Anna Dziedzic, UW: Koncepcja Boga a wartość indywidualizmu w poglądach W. Jamesa i E. Abramowskiego  
Mgr Andrzej Słowikowski, UMK: Mowy budujące Kierkegaarda jako przykład wartości życia w wierze
 SESJA VIII: SZTUKA
Moderator  – dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk 
Dr Ewa Bielińska-Galas, AM: Non littera, sed Spiritus: rzeczywistość aksjologiczna w antyfonach ad introitum
Igor Kaźmierczak: Obrazoburca i obrazochwalca. Kazimierz Malewicz i Eduard Steinberg w perspektywie aksjologicznej
 
Gościem specjalnym konferencji był
Ojciec Profesor Wacław Hryniewicz,
któremu z całego serca dziękujemy za to,
że zechciał nas zaszczycić swoją obecnością.
Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”, dzięki któremu już wkrótce ukaże się monografia: Bóg – człowiek świat wartości, zawierająca następujące artykuły:
 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu i organizacji konferencji.
Małgorzata Gwarny,
Iwona M. Perkowska,
 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii