Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Sympozjum z okazji odnowienia doktoratu Profesora Panasiuka

Sympozjum z okazji odnowienia doktoratu Profesora Ryszarda Panasiuka - Aus der Wirkungsgeschichte des deutschen Idealismus und der Schicksalsgeschichte des Marxismus.

 

okazji odnowienia doktoratu prof. Ryszarda Panasiuka odbędzie się 12 grudnia 2016 roku sympozjum uświetniające to wydarzenie. Wśród zaproszonych gości znajdą się przyjaciele i współpracownicy Profesora zarówno z Niemiec, jak i Polski.

 

Profesor Ryszard Panasiuk studiował w latach 1952-57 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską pod kierunkiem Tadeusza Krońskiego. W tym samym roku rozpoczął swoją działalność naukową i dydaktyczną jako asystent w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dwa lata później, w roku 1959, rozpoczął pracę na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1966 obronił pod kierownictwem prof. Bronisława Baczko pracę doktorską pt. „Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa”. W roku 1979 habilitował się na podstawie rozprawy „Dziedzictwo heglowskie i marksizm”. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1989. Profesor Ryszard Panasiuk swoje życie naukowe i dydaktyczne związał z Łodzią.

 

Przedmiotem zainteresowania Profesora Ryszarda Panasiuka jest niemiecka filozofia, głównie społeczna i polityczna, przełomu wieków XVIII i XIX: Kanta, Fichtego, Schellinga, Hegla, Feuerbacha czy Marksa. Tym filozofom poświęcił niemalże dwieście rozpraw naukowych, w tym kilka pozycji książkowych. Profesor jest także silnie zaangażowany w życie filozoficzne w Polsce (Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne) i zagranicą (Internationale Hegel-Gesellschalft, Internationale Schelling-Gesellschalft, Internationale Gesellschalft der Feuerbach-Forscher, Hegel Society of America). Profesor Panasiuk działał także aktywnie na polu dydaktycznym. Wypromował wielu doktorów, wśród których kilku uzyskało habilitacje i tytuły profesorskie.

 

Data: 12.12.2016

 

Miejsce: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

 

Adres: ul. Narutowicza 65, sala 109

 

Organizator: Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział Łódzki

 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii