Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki

Obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2016 dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powołany został z dniem 1 października 2001 r. W jego skład wchodzą trzy istniejące wcześniej katedry (logiki, etyki i estetyki) oraz cztery katedry (historii filozofii, epistemologii i filozofii nauki, filozofii analitycznej, filozofii współczesnej) powstałe z podziału Katedry Filozofii. Jednostką kierują Dyrektor i Rada Instytutu. Zadaniem Instytutu jest organizacja zajęć dydaktycznych na studiach filozoficznych oraz zajęć z filozofii na innych kierunkach studiów. Organizacja procesu badań naukowych pozostaje w gestii katedr i zakładów. Instytut Filozofii UŁ prowadzi W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek filozofia UŁ uzyskał od Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich akredytację na okres pięciu lat (Poznań, 10 listopada 2001 r.)
Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na prowadzonym kierunku, przyznając Uchwałą Nr 578/2008 z dnia 4 września 2008r. akredytację do roku 2013.

Dyrekcja Sekretariat Telefony
 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii