Wyjazdy studentów na studia w ramach programu ERASMUS

Łódź, 15 stycznia 2014

Informacja dotycząca wyjazdów studentów na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS

Wzorem lat ubiegłych niebawem rozpocznie się rekrutacja studentów na studia zagraniczne na rok akademicki 2014/2015. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w systemie USOS prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego. Dlatego też proszę osoby zainteresowane takim wyjazdem o śledzenie pojawiających się tam komunikatów (są widoczne jeszcze przez zalogowaniem do systemu).

Opóźnienie, w stosunku do lat ubiegłych, procedury kwalifikacyjnej spowodowane jest faktem, że od roku 2014/2015 wyjazdy będą się odbywać w ramach nowego programu ERASMUS+, który zastąpił dotychczasowy program ERASMUS. Biuro Współpracy Zagranicznej UŁ opublikuje niebawem szczegółowe zasady wyjazdów w ramach nowego programu.

Szczególnie istotna zmiana dotyczy możliwości wielokrotnego wyjazdu oraz praktyk Erasmus. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w BWZ od roku 2014/2015 każdemu studentowi przysługuje możliwość rocznego wyjazdu w ramach każdego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich) – do tej pory wyjechać można było tylko raz w czasie całych studiów. Niezależnie od tego, po ukończeniu studiów magisterskich i doktoranckich istnieje możliwość rocznego wyjazdu na praktyki Erasmus do wybranych instytucji w krajach UE (do tej pory było to 3 – 6 miesięcy w czasie trwania roku akademickiego).

W przypadku studentów Filozofii do tej pory wyjazdy bywały realizowane przede wszystkim na uniwersytety, z którymi mamy podpisane umowy w zakresie filozofii, tj. do Niemiec, Hiszpanii oraz na Litwę. Możliwe są również wyjazdy na uniwersytety w innych krajach, np. Portugalii, Francji, Finlandii.

W rekrutacji mogą brać udział studenci obecnego I roku studiów licencjackichoraz osoby, które już korzystały z wyjazdów w ramach programu ERASMUS.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji proszę o kontakt mailowy ( januszm@uni.lodz.pl).

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Maciaszek

Koordynator programu ERASMUS w IF