Instytut Filozofii UŁ Blog

XXXIII Olimpiada Filozoficzna

Szanowni Państwo  Pragniemy poinformować o rozpoczęciu pierwszego stopnia XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Olimpiada pozwala biorącym w niej udział Uczestnikom osiągać poszerzone kompetencje w zakresie edukacji filozoficznej oraz stwarza możliwość rozwinięcia takich przymiotów intelektualnych jak postawa...

Nowe adresy pocztowe studentów

Szanowni Państwo, Przypominam Państwu, że wszyscy studenci (również starszych lat) otrzymali nowe adresy pocztowe wg wzoru UL[dopełnienie zerami][USOS_ID]@edu.uni.lodz.pl np. UL00123456789@edu.uni.lodz.pl Adresy te znajdują się w USOS-ie. Bardzo proszę o regularne logowanie się z tych...

Zmiana planu zajęć dla studentów II-go roku, studia drugiego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu zajęć dla studentów II -go roku, studia drugiego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021. Przedmiot: Zajęcia do wyboru: Ćwiczenia w języku polskim, Estetyzm a estetyzacja – kluczowe narracja...

UWAGA!!! NOWA FORMA SPOTKANIA Filozofia, spotkanie informacyjne dla studentów I roku, studia pierwszego stopnia, aplikacja MS Teams

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne ze studentami pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku: Filozofia w dniu 16 października 2020 r. (piątek) o godzinie 11.30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Zaproszenia zostały wysłane do...

Spotkanie informacyjne dla studentów okcydentalistyki z opiekunką I roku studiów dr hab. Wiolettą Kazimierską-Jerzyk

Szanowni Państwo Studentki i Studenci I roku okcydentalistyki, zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu 16 października o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Teams (która jest oficjalnym narzędziem dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego). Wysłałam do Państwa zaproszenia...

Zmiana planu zajęć dla studentów II-go roku i III-go roku, studia pierwszego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu zajęć dla studentów II-go roku i III-go roku, studia pierwszego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021. II rok Przedmiot: Ćwiczenia w języku polskim: Próba czytania tekstu...

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przypomina o OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU BHP w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 dla studentów rozpoczynających studia od 01 października 2020 r. Aby wykonać szkolenie z BHP w UŁ...

Szkolenie ,,Prawo Autorskie” dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż na uczelnianej platformie e- lerningowej zostały umieszczone e-kursy dla przedmiotu  „Prawo autorskie”. Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe  dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów. E-kurs jest przeznaczony do...