Spotkanie PTF poświęcone książce dr. Leszczyńskiego „Rozwój nauki w biofilozofii Georges’a Canguilhema”.

Zobacz także...