Miesięczne Archiwum: wrzesień 2020

Zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo Drogie Studentki, Drodzy Studenci! W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi formy zajęć zostały ogłoszone zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, realizując Zarządzenie nr 174 JM Rektora UŁ z 18 września 2020 r. Zajęcia dydaktyczne poprowadzimy...

Spotkanie studentów z prodziekanami

Uwaga!   W poniedziałek, 28 września, o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się spotkanie studentów (ważne: nie dotyczy studentów I roku!) i opiekunów pierwszego roku z prodziekanami WF-H UŁ – dr. Andrzejem Kompą i prof. Markiem Genslerem.   Spotkanie ma być poświęcone omówieniu...

Informacja o zapisach na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Państwo W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w: wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki) Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki...

Wybory do Zarządu Koła IDEA

Koleżanki i Koledzy!   W dniu 5 października 2020 roku (poniedziałek) odbędzie się WALNE ZEBRANIE Koła Naukowego IDEA. W trakcie zebrania odbędą się WYBORY DO ZARZĄDU KOŁA. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 za...