Szanowni Państwo

 Uprzejmie informujemy, że do 24 sierpnia br. wszystkie egzaminy odbywają się zdalnie; JM Rektor nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej egzaminów w późniejszym terminie.
 Studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w egzaminach zdalnych na własnym sprzęcie, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk (sala 12, 13, 14  I piętro Instytutu Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a).
 O potrzebie skorzystania z takiej sali proszę informować p. mgr Agnieszkę Bartczak z Dziekanatu Wydziału F-H UŁ nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem egzaminu pod adresem e-mail: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl