Szanowni Państwo,
W dniu 6.11.2019 r. (środa) o godz. 11.30-12.00 w sali nr 6 w  budynku Instytutu Archeologii UŁ, przy ul. Narutowicza 65 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych, który zapozna Państwa z  założeniami Uchwały Senatu UŁ nr 458 oraz wyjaśni zasady rozwiązania testu językowego.

Podobnie jak w ubiegłym roku Studium Języków Obcych przygotowało test diagnostyczny określający poziom znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym dla wszystkich studentów studiów I-go stopnia.

W roku akademickim 2019/2020 studenci będą pobierać deklaracje językowe po rozwiązaniu testu językowego na platformie cyfrowej, które złożą w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 r.

Deklaracje będą również dostępne na stronach internetowych Wydziałów.