Medal Universitas Lodziensis Merentibus dla prof. Ryszarda Panasiuka

  • IMG_0051_filtered
    Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski, prof. Ryszard Panasiuk (zdjęcie: Bartosz Kałużny [WF-H UŁ])
  • IMG_0057_filtered
    Jego Magnificencja Uniwersytetu Łódzkiego Rektor prof. dr hab. Antoni Różalski, prof. Ryszard Panasiuk (zdjęcie: Bartosz Kałużny [WF-H UŁ])

Zobacz także...